Обложка
 
Кelimbetov Nemat.
Turk Halklarіnіn Ortak Edebі Eserlerі
 [Текст] / cev. Abdulvahab Kara.- Іstanbul: Selenge Yayіnlarі, 2010.- 388 s.
Ключевые слова: Казахская литература - История литературы в целом - Kara Abdulvahab -Turk edebіyatі-Kazak Edebiyati - Ejelgi adebi jadigerlikter
 

Оглавление 
 
Сevirenin Onsozu
VII
 
Giris
1
 
Birinci Bolum
12
 
ISLAM ONCESi DONEM EDEBiYATI
12
 
Sakalarin Kahramanlik Destanlari
12
 
Alp Er Tunga Destani
21
 
Su Destani
35
 
Hunlarin Kahramanlik Destanlari
45
 
Oguz Kagan Destani
50
 
Attila Destani
60
 
Bozkurt Destani
73
 
Ergenekon Destani
77
 
Orhun Kitabeleri Kultigin ve Tonyukuk Destanlari
83
 
Dede Korkut Kitabi
122
 
Avesta Kutsal Yazilar Antolojisi
156
 
Ikinci Boliim
164
 
ISLAMI DONEM EDEBIYAT
164
 
Etik-Didaktik Siir
164
 
Ebu Nasir el Farabi
168
 
Orta ?ag Alimlerinin El Farabi Hakkindaki Gorusleri
182
 
Kasgarli Mahmut Divanii Lugati't-Tiirk
190
 
Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig
216
 
Ahmet Yukneki Atabeu ?l Hakayik
246
 
Hoca Ahmet Yesevi Divan-i Hikmet
259
 
Miratu'l Kulub
270
 
Suleyman Bakirgani Bakirgani Kitabi
273
 
Ucuncu Bolum
281
 
ALTIN ORDA DONEMI EDEBIYATI
281
 
Seyf-i Sarayi
289
 
Harezmi Muhabbetname
296
 
Kutb Hiisrev ile Sirin Destam
306
 
Durbek Yusuf ile Ziileyha
315
 
Dorduncti Bolum
323
 
TARiHI SECERE VE EDEBI GELENEGI
323
 
Ebulgazi Bahadur Han Secere-i Turk
326
 
Kadirali Celayiri Camiu't-Tevarih
333
 
Zahireddin Muhammed Babur
341
 
Baburname
346
 
Muhammed Haydar Duglat
356
 
Tarih-i Residi
358
 
Sonuc
365
 
Kaynaklar
375

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2011 Национальная Библиотека РК (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.