Обложка
 
Келімбетов Немат.
Ежелгі дәуір әдебиеті
 [Текст].- Алматы: Ана тілі, 1991.- 264 б.
Ключевые слова: Әдебиет тарихы - Ежелгі әдебиет
 

Оглавление 
 
Алғы сөз
3
 
Кіріспе
5
 
Бірінші бөлім. VI—IX ғасырлардағы түркі әдебиет ескерткіштері
22
 
Тасқа жазылған дастандар
32
 
«Күлтегін» және «Тоныкөк» жырлары
43
 
«Корқыт  ата кітабы»
61
 
«Оғыз-наме»
99
 
Әбу  Насыр  әл-Фараби
114
 
Орта ғасыр ғалымдарының әл-Фараби туралы ой-пікірлері
127
 
Екінші бөлім. X—XII ғасырлардағы әдебиет
134
 
Махмұд Қашғари. «Диуани лұғат ат-түрк»
139
 
Жүсіп Баласағұн. «Құтадғу біліг»
155
 
Ахмед  Иүгінеки.  «Хибатул — Хакайық»
177
 
Ахмет Яссауи. «Диуани хикмат»
188
 
Үшінші бөлім. XIII—XV ғасырлардағы әдебиет
194
 
Хорезми.  «Мұхаббат-наме»
202
 
Құтб. «Хұсрау-Шырын»
211
 
Сайф  Сараи.  «Гулистан  бит-турки»
219
 
Тарихи тақырыпқа жазылған көркем шежірелер
227
 
Захириддин  Мұхаммед  Бабыр
234
 
«Бабыр-наме»
238
 
Ежелгі түркі поэзиясы және қазақ жыраулары
250

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2011 Национальная Библиотека РК (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.