Обложка
 
Келімбетов Немат.
Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі
 [Текст].- Алматы: Мектеп, 1986.- 216 б.
Ключевые слова: Әдебиет тарихы - Ежелгі әдебиет
 

Оглавление 
 
Алғы сөз
3
 
Кіріспе
5
 
Б і р і н ш і  б ө л і м.  VI—IX ғасырлардағы түркі әдебиет ескерткіштері
20
 
Тасқа жазылған дастандар
29
 
Күлтегін және Тоныкөк жырлары
38
 
Қорқыт ата кітабы
54
 
Оғыз-наме
85
 
Әбу Насыр әл-Фараби
97
 
Орта ғасыр ғалымдарының әл-Фараби туралы ой-пікірлері
107
 
Екінші  бөлім. X—XII ғасырлардагы әдебиет
113
 
Жүсіп Баласағұни. «Құтадғу біліг»
119
 
Махмұд Қашғари. «Диуани лұғат ат-түрк»
138
 
Ахмет Иүгінеки. «Хибатул-хақайық»
152
 
Үшінші  бөлім.  XIII—XV ғасырлардағы әдебиет
163
 
Хорезми. «Мұхаббат-наме»
170
 
Құтб. «Хұсрау-Шырын»
178
 
Сайф Сараи. «Гулистан бит-турки»
185
 
Тарихи тақырыпқа жазылған көркем шежірелер
192
 
Захириддин Мұхаммед Бабыр
197
 
«Бабыр-наме»
201
 
Қорытынды
211

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2011 Национальная Библиотека РК (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.