Обложка
 
Жеменей И.
Көне Тараз
 [Текст].- Алматы, 2002.- 206 б
Ключевые слова: Қазақстан тарихы-Қазақстан қалаларының тарихы
 

Оглавление 
 
Тарихтың түкпірінен сөз келгенде (Алғы сөз)
4
 
I бөлім. Тарих толқынындағы көне Тараз
6
 
Тараз қаласының атаулары жайында
6
 
Түркілік тегіміз және Тараз — тарих куәгері
11
 
Атамекен: Ежелгі қалалар (Тараз аймағы)
21
 
Тараз қаласы туралы парсы тілді деректер
39
 
Тараз тарихы "Зафар-нама" желісінде
50
 
Наршахидің "Бұхара тарихындағы" Көне Тараз
61
 
Тараз — "һодуд-ал-аләм" (982 ж.) әлемінде
69
 
"Жеті климат (1593)" (Қазақ даналары мен қалалары хақында)
80
 
Зәрдөш
98
 
"Тарих-и Рашиди" және өнер адамдары
102
 
Дулат шығармаларындағы діни ағым көріністері
118
 
Алып Ер Тоңа Баласағұнды салдырған
124
 
Жами-ат-Тауарих (Қазақ халқының тарихи болмысының тарихи кайнарларының бірі)
146
 
II бөлім. Тараз — парсы ақындарының өлең кестесінде (Таразды мадақ тұтқан парсылық жеті ақын)
162
 
1. Рудаки
163
 
2. Фирдоуси
166
 
3. Әсәди Туси
172
 
4. Хақани Шервани
173
 
5. Горгани
175
 
6. Фәррохи Систани
176
 
7. Сузәни Самарқанди
178
 
"Зарлай бердің Тараздың тарындай сен" (Нәсір Қысырау, XI ғ.)
180
  Тараз қаласы — XI ғасырдағы Иран ақыны Қәтран
 
Тәбризидің өлең кестесінде
185
 
Сағди және қазақ әдебиеті
196
 
Парсы ақындарының Таразға арнаған жыр кестесі
204

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2012 Национальная Библиотека РК (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.