Обложка
 
Келімбетов Немат Келімбетұлы.
Ежелгі әдеби жәдігерліктер
 [Текст].- Астана: Фолиант, 2004.- 480 бет
Ключевые слова: Түркі әдеби жәдігерліктер-Сақтардың қаһармандық дастандары-Ғұндардың батырлық жырлары
 

Оглавление 
 
Кіріспе
3
 
БІРІНШІ БөЛІМ. Исламға дейінгі әдебиет
13
 
Бірінші тарау. Сақтардың қаһармандық дастандары
15
 
"Алып Ер Тоңға" дастаны
24
 
"Шу" дастаны
39
 
Екінші тарау. Ғұндардың батырлық жырлары
49
 
"Оғыз-қаған" дастаны
53
 
"Аттила" дастаны
62
 
"Көк бөрі" дастаны
75
 
"Ергенекон" дастаны
78
 
Үшінші тарау. "Көк түріктер өздері туралы". Тасқа жазылған дастандар
85
 
"Қорқыт ата кітабы"
124
 
ЕКІНШІ БөЛІМ. Ислам дәуірі едебиеті
161
 
Бірінші тарау. Қайта өрлеу дәуірі (X — XIII ғасырлар). Этикалық-дидактикалық поэзия
163
 
Әбу Наср әл-Фараби
167
 
Орта ғасыр ғалымдарының Әл-Фараби туралы ой-пікірлері
181
 
Махмұд Қашқари. "Диуани лұғат ат-түрік"
189
 
Жүсіп Хас Хажыб Баласағұн. "Құтадғу біліг"
213
 
Ахмет Иүгінеки. "Хибатул - хақайық"
244
 
Қожа Ахмет Иассауи. "Диуани хикмет"
257
 
Екінші тарау. Алтын Орда дәуірі әдебиеті
273
 
"Кодекс куманикус"
278
 
Хорезми. "Мұхаббат-наме"
281
 
Қүтб. "Қ,үсрау-Шырын" дастаны
290
 
Сайф Сараи. "Гүлістан бит-түрки"
298
 
Үшінші тарау. Тарихи шежіре және көркемдік дәстүр
306
 
Әбілғазы Баһадүрхан. "Шежіре-и түрік"
308
 
Қадырғали Жалаири. "Жами ат-тауарих"
315
 
Захириддин Бабыр. "Бабыр-наме"
322
 
Хайдар Дулати. "Тарих-и Рашиди"
337
 
Төртінші тарау. Қазақ әдебиетіндегі нәзира дәстүрінің көріністері
346
 
Шәді Жәңгірұлы. Өмірі мен әлеуметтік көзқарасы
384
 
Шәдінің әдеби мұрасы
393
 
Шәдінің ақындық шеберлігі
425
 
Пайдаланған әдебиеттер
467

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2014 Национальная Библиотека РК (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.