Обложка
 
Әбдуалиева Шәмшия.
Өресі биік, өрісі кең өнер
 [Текст].- Алматы, 2014.- 304 б
Ключевые слова: Қазақ жазушыларының шығармалары - Қазақ әдебиеті
 

Оглавление 
 
АЛҒЫ СӨЗ
3
 
І БӨЛІМ. АТА КӘСІБІ-БАЛА НӘСІБІ
6
 
Өнер бастауы
7
 
Құрметті жеңгем Рәзияға
12
 
Ана жүрегі
14
 
Арнау
16
 
Ата дәстүрін жалғастыру
18
 
Жаңадәуірде өткен күндер
24
 
Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің
32
 
2 БӨЛІМ. ЕРІНБЕСЕҢ ЕҢБЕК ӨНЕДІ
37
 
Өнер түрі елде мол
38
 
Сынып жетекшілік
45
 
Сыналмаса адам алданады
64
 
Кабинетті жабдықтау
71
 
Кабинетті шикізаттармен қамтамасыз ету
80
 
Шеберлерден үйренудеміз
84
 
Кілем эскизін жасауға дейінгі дайындықтар
93
 
3 БӨЛІМ. АДАМДЫ ӨНЕР ТАНЫТАДЬІ
98
 
Өнеріміз шарықтауда
99
 
Шеберлер сөйлейді
113
 
Шеберлермен өткен ашық сабақ
117
 
Шеберлер туралы республикалық, бүкілодақтық және шетелдерде оқылған баяндамалар
132
 
Шеберлер туралы баспа беттерінде
134
 
Абдуалиеваның мақалалары
137
 
Жастық шаққа өнер
141
 
4 БӨЛІМ. ӨНЕР ТАЛАПТАН ТУАДЫ
178
 
Талаппен бастаған, талғаммен аяқтайды
179
 
Өнерлі өрге жүзер
182
 
Шеберлікте шек жоқ
182
 
Журнал табыстырған тағдырлар
190
 
Шәкіртсіз ұстаз тұл
192
 
Шәмшия апайға арнау (Әбдібала Қарқабатова)
205
 
Қыз сұлу көрінеді өнерімен
206
 
Бір кілемнің тарихы
229
 
5 БӨЛ1М. ӨЛІ РИЗА БОЛМАЙ - ТІРІ БАЙЫМАЙДЫ
233
 
Жақсының аты өлмейді
234
 
Жақсылығы ұмытылмас
238
 
Шырағың сөңбесін
243
 
Көзден кетседе көңілден кетпейді
244
 
Жаның жәннатта болсын
246
 
Ағып түсті жұлдыздай
249
 
Айжаннын шеберлігі ұмтылмайды
253
 
6 БӨЛІМ. ҚОЛӨНЕРІНІҢ ЖАНАШЫРЛАРЫ
258
 
Өміршең өнер өшпейді. (Төлеу Қосанұлы)
259
 
Қазақ халқының көркем-эстетикалық мәдени мұраларын игерудің тәрбиелік маңызы. (Әбдікерім Қамақ)
263
 
Ұлттық өнердің шырақшысы. (Рахима Сәкенова)
270
 
Өмірін қазақ қолөнерімен ұштастырған ұлағатты ұстаз. (Нұрзия Рахметова)
274
 
Үйретіп те, ізгілікке тәрбиелейтін ұстаз. (Қайыркен Құнапина)
279
 
Өнер майталманы. (Күлімхан Сланбаева)
282
 
Тыңнан жол салу. (Құралай Сембиева)
285
 
Біздің апай тамаша. (Рауан Елубаева)
288
 
Өнерім жалғасуда. (Айгүл Сәрсенбаева)
290
 
Өнегелі өмір. (Маздақ Шермухамбетова)
292
 
Сыйлаған естен кетпес
294
 
Пайдаланылған әдебиеттер
300

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2014 Национальная Библиотека РК (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.