Обложка
 
Жұртбай Тұрсын.
Дулыға.
 [Текст]: Көне түркі батырлары туралы тарихи әфсаналар. Т 2.- Алматы "Жазушы", 2007.- 432 б
Ключевые слова: Қазақстан тарихы - Ежелгі Қазақстан - Көне түркі батырлары - Тарихи әфсана
 

Оглавление 
 
ТҮРКІ ДӘУІРІ
3
 
26. Қоқан
4
 
27. Таңшықай
15
 
28. Тұйғын хан
26
 
29. Жабағы
30
 
30. Ашина — Көкбөрі
35
 
31. Баламер
46
 
32. Еділ (Аттила)
55
 
33. Адакер
63
 
34. Бумын (Елхан)
69
 
35. Мұқан
74
 
36. Естеми
78
 
37. Қара Шора
83
 
38. Тон жабғы
92
 
39. Шыбара — Қойлық
97
 
40. Баян
102
 
41. Кубрат
106
 
42. Алып Елтебер
110
 
43. Құтлық — Елтеріс
116
 
44. Қапаған қаған
124
 
45. Білге Тоныкөк
130
  46. Күлтегін 138
 
47. Білге қаған
147
 
48. Оттегін
154
 
49. Сұлушор
159
 
50. Құлашор
166
 
51. Ань-Лушань
172
 
ОҒЫЗ - ҚЫПШАҚ
181
 
52. Білге Құл Қадыр қаған
182
 
53. Елүй Дашы
189
 
54. Таян хан
197
 
55. Күшлік хан
206
 
56. Марқұз
213
 
57. Тоғрыл Торы Уан хан
221
 
58. Тоқта бек
234
 
59. Құтты бек, Қолтуған мерген
243
 
60. Құнан қыпшақ
250
 
61. Кеген
260
 
62. Тұғрыл хан
268
 
63. Бунақ (Боняк)
277
 
64. Сарыхан
285
 
65. Артық
295
 
66. Құншақ
306
 
67. Селжүк Тоғрыл бек, Алып Арыслан
321
 
68. Елдегіз
328
 
69. Қыран Қадыр — Бұқа хан
335
 
70. Теркен хатун
344
 
71. Алып Терек — Қайыр хан
353
 
72. Юрий Құншақ
363
 
73. Басман
371
 
74. Махмұд Дара би
376
 
75. Қотан
380
 
76. Кетбұқа
387
 
77. Бейбарыс
409
 
Қайырма     
427

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2014 Национальная Библиотека РК (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.