Обложка
 
Ахмет Аққали Қабижанұлы.
Қазақстандағы мұрағат ісінің тарихы (1918-1991 ж.ж.)
 [Текст].- Алматы "Елтаным баспасы", 2013..- 382 б.
Ключевые слова: Мұрағат - Есмағамбетов К.Л. - Мұрағат тарихы
 

Оглавление 
 
Kipicпe
3
 
1. МҰРАҒАТТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
9
 
1.1.Теориялық-методологиялык негіздері
9
 
1.2.Такырыптық зерттелу деңгейі
19
 
1.3.Деректемелік негізі
32
 
2. ҚАЗАҚСТАНДА MҰPAFAT ІСІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ
45
 
2.1.Мұрағат ісін басқару органдары
45
 
2.2.Мұрағаттық мекемелер жүйесі
78
 
2.3.Мұрағат корының жинақталуы
312
 
3. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ MҰPAFAT ҚҰЖАТТАРЫН САҚТАУДЫҢ ТАРИХИ ТӘЖІРИБЕСІ
153
 
3.1.Құжаттарды сақтау жағдайы мен тәртібі
153
 
3.2.Құжаттарды есепке алу
178
 
3.3.Құжаттарды ведомстволык мұрағаттарға қабылдау және істерді мемлекеттік сақтауға беру
193
 
4. ҚҰЖАТТАР КҰНДЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ ТӘЖІРИБЕСІ
231
 
4.1.Құжаттар құндылығына сараптама жүргізудің принциптері
231
 
4.2.Құжаттарды мемлекеттік сақтауға тапсыратын және тапсырмайтын мекемелер
247
 
4.3.Құжаттардың құндылығын анықтау жұмыстары
262
 
5. МЕМЛЕКЕТТІК MҰPAFAT ҚОРЫН ПАЙДАЛАНУ ҚЫЗMETI
277
 
5.1.Мұрағат корын пайдалану және ғылыми-анықтама аппаратының жүйесі
277
 
5.2.Республика мұрағаттарының археографиялық қызметі
304
 
5.3.Мұрағат кадрлары және материалдық-техникалық базасының жағдайы
323
 
Қорытынды
347
 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
356
 
Қысқартулар тізімі
379

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2014 Национальная Библиотека РК (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.