Обложка
 
Зайниева Лилия Юсуповна.
Мемлекеттік жастар саясаты: Қазақстан әлемдік тәжірибе тұрғысында
 [Текст].- Алматы, 2009.- 284 бет.
Ключевые слова: Жастар саясаты
 

Оглавление 
 
Алғы сөз
3
 
Кіріспе
6
 
I тарау.Мемлекеттік жастар саясатын зерттеудің теориялық-әдіснамалық аспектілері
9
 
Жастардың әлемдік қауымдастықтағы орны мен рөлі
9
 
Мемлекеттік жастар саясатының тұжырымдамалық негіздері
30
 
IIтарау. Жастар саясаты саласындағы халықаралық практика мен әлемдік беталыстар
57
 
Дүниежүзілік қоғамдастықтағы мемлекеттік жастар саясатының негізгі бағыттары
57
 
Жастар саясаты Біріккен Ұлттар ұйымының қызметінде
74
 
IIIтарау. Мемлекеттік жастар саясатының кеңестік тұрпаты жэне оның XX ғасырдың 80—90-шы жылдарында өзгеруі
99
 
КСРО-дағы жастармен жүргізілген жұмыстың ерекшеліктері:ретроспективалық саясаттанулық талдау
99
 
"КСРО-дағы мемлекеттік жастар саясатының негізгі бастаулары туралы" заңның дайындалуы мен қабылдануы
120
 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығындағы мемлекеттік жастар саясаты
145
 
IV тарау.Қазақстан Республикасында мемлекеттік жастар саясатының қалыптасуы мен жүзеге асырылуы
169
 
Казақстанда мемлекеттік жастар саясатының ұйымдық-құқықтық негіздерінің дамуы
169
 
Қазақстан Республикасында мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асырудың басымдық бағыттары
192
 
Казақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясатының проблемалары мен перспективалары
225
 
Қорытынды
253
 
Пайдаланылған деректемелер тізімі
258
 
Резюме
277
 
Summary
280

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2016 Национальная Библиотека РК (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.